ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

verzia 1. účinná od 25.5.2018

 

Náš e-shop Ceremony exkluzívna detská móda (ďalej len „správca“) jasne a otvorene oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si taktiež Zásady súborov cookies.

 

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.

 

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim.

Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Na overenie vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

 

Aké osobné údaje od vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje, tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám udávate osobné údaje tam, kde vás žiadame o udelenie súhlasu,

napr. pri registrácii, zasielaní newsletteru, poradne, diskusie, recenzie, a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

 

Ako vaše osobné údaje využívame?

 

Vaše údaje potrebujeme napríklad na  nasledovné úkony:

Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)

Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu

Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom sms správ

Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru

Odpovedať na vaše dotazy a informovať vás o nových a zmenených službách

Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)

Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku

Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar

Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

Zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby

Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby

Zabrániť zneužitiu našich služieb

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, a to výlučne na vyššie uvedené účely:

 

  •        pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať od dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
  •        pri hodnotení nákupu alebo tovaru na dobu troch rokov
  •        pri zasielaní obchodných oznamov bez uskutočnenia nákupu, diskusie, strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, dopytu na produkt, apod. na dobu  jedného roka
  •        alebo v zákonom stanovenou dobou (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

 

2. Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom.

Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL.

To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať.

Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo vo vašej banke overiť, že karta je platná pre nákupy.

Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

 

3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané.

To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy.

Pokiaľ sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim, alebo nastaviť súbory cookies.

Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies.

Udelený súhlas je možné odvolať takisto kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maili, alebo nás môžete kontaktovať na adrese: info@ceremonyshop.sk

 

4. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

 

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

 

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

5. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok).

Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili.

Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody,

ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),

právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR),

právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR),

a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),

máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),

ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu :

 

Katarína Kováčová

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

IČO: 44878133
IČ DPH: SK1072292342

 

6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi.

Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti,

môžeme vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.